top of page
he-gov

משילות אבטחת מידע וסייבר

טכנולוגיה כיום היא כבר ממש לא בגדר המלצה או אופציה, היא מאפשרת עסקית מרכזית ומהותית, לכן עליה להיות מוגנת בהתאם.

הנהלות בכירות ומועצות המנהלים לומדות דרך מתקפות סייבר בעלות פרופיל תקשורתי גבוה, כי אבטחת מידע וסייבר היא כבר לחלוטין לא רק הדאגה של אנשי המחשוב בארגון אלא סיכון עסקי מהמעלה הראשונה.

הכל מחובר כיום וככל שהטכנולוגיה מתקדמת, זהו הזמן לחשיבה מחודשת. תשתיות תקשורת, אינטרנט, מכשירים מחוברים – כל אלו מחייבים אסטרטגיות אבטחת סייבר המיישמות ראייה רחבה יותר של הסיכונים והאיומים.

דרושה גישה כלל-ארגונית לאבטחת מידע.

מחברות אנרגיה גלובליות ועד גורמים ממשלתיים, חברת See-Secure סייעה למגוון ארגונים לשפר משמעותית את אבטחת המידע והסייבר שלהם ולהפחית סיכונים – מה שגם תרם בהמשך לביצועים העסקיים.

מודל אספקת השירות שלנו

צעד 1: איסוף דרישות וצרכים עסקיים וזיהוי נוף איומי הסייבר שבו פועל הארגון.

צעד 2: פיתוח מסגרת אבטחת המידע.

צעד 3: יישום בפועל של מסגרת אבטחת המידע.

צעד 4: תחזוקה ושיפור של מסגרת אבטחת המידע.

bottom of page